Presentació electrònica del model amb domiciliació bancària