Presentació electrònica del model amb ajornament de pagament