Incorporació de dades comptables al programa d'ajuda