Registre en la DEH i subscripció a procediments de l'AEAT