Finestreta Única per a règims especials d'IVA sobre serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics.Clausura de la jornada (part 3/3)