Sistema per a l'autocorrecció de les declaracions amb sol·licitud de devolució en l'IRPF 2018 (VERIFICA)

  • L'Agència Tributària ha establert un sistema pel qual els contribuents amb declaracions de l'IRPF 2018 per retornar amb determinades incidències que suposin una minoració de la devolució declarada puguin corregir la seva declaració amb la finalitat d'anticipar el cobrament de la devolució.

    Si vostè es troba entre aquest col·lectiu, podrà realitzar la correcció accedint a” Servicio de tramitació esborrany/declaració (Renda WEB)" i fent clic en l'opció VERIFICA (Autocorrecció de declaracions).Per a això haurà d'utilitzar certificat electrònic o DNI electrònic, o bé el sistema Cl@vePIN.

    En cas que la correcció es pretengui realitzar per representants o col·laboradors socials, serà necessari que disposin per a això de dos apoderaments per part del contribuent:un apoderament per rebre notificacions i un apoderament general per realitzar tràmits tributaris o específic per a la gestió de la declaració de l'IRPF.Aquests dos apoderaments s'atorgaran a les oficines de l'AEAT o també a la Seu electrònica mitjançant certificat electrònic o Cl@vePIN.