Subscripció d'avisos informatius de l'Agència Tributària

La Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, d'1 d'octubre, permet als ciutadans identificar un dispositiu electrònic i/o una adreça electrònica que serviran per a la recepció d'avisos informatius per part de les Administracions Públiques.

En aquest sentit, l'Agència Tributària posa a disposició dels ciutadans que prèviament haguessin prestat la seva conformitat i comunicat un número de telèfon mòbil o una adreça electrònica, determinada informació com l'avís de posada a disposició d'una notificació emesa que eviti finalment que resulti publicada en un Butlletí Oficial, l'inici de noves campanyes com la de Renda, l'anunci de nous beneficis o deduccions fiscals, etc., sense que en cap cas vagi a suposar al contribuent el naixement d'una nova obligació tributària.

En qualsevol cas, es tracta d'una opció que, una vegada exercitada, pot ser donada de baixa en qualsevol moment.

L'alta o modificació en aquest servei pot efectuar-se a través de diferents mitjans:Enllaci en altres tràmits en Renda 2018, models censals (030, 036 i 037), a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, a les seves pròpies oficines o en la app de l'Agència Tributària.

En la app, una vegada identificat, es mostra l'opció de confirmar l'alta en aquest servei per rebre missatges push al mateix dispositiu.

Així mateix, en aquesta campanya de Renda el 2018, en entrar en “Més tràmits”, entre els serveis disponibles es mostra l'opció “Subscripció a avisos informatius de l'AEAT” que permet al contribuent l'alta en aquest servei.

Igualment, en entrar en Renda WEB, quan es confirmen les dades personals es mostren el missatge i la pantalla següents:

Missatge d'avís

Pantalla:telèfons i adreces electròniques per rebre avisos de l'AEAT