¿Qué hacer con los datos fiscales?

Les dades fiscals serveixen de base per a l'obtenció de l'esborrany que en un moment determinat s'envia al contribuent o es genera a través de Renda WEB.

L'obtenció de l'esborrany implica també la de les dades fiscals, ja que han servit per a l'elaboració del mateix.

Les dades fiscals poden obtenir-se i consultar a Internet amb el número de referència (RENØ), amb Cl@ve PIN o amb certificat electrònic o DNIe.

A més de consultar-los, en efectuar la declaració de la Renda és possible descarregar la majoria de les dades fiscals directament, utilitzant el mateix número de referència o la resta dels sistemes d'identificació electrònica.

Si ha rebut la carta amb les dades fiscals per correu ordinari, trobarà la casella (440) de Renda el 2015 a la primera pàgina, a dalt a l'esquerra.

Amb l'esmentada casella, accedint a la icona groga RENØ del Portal de Renda el 2016, podrà obtenir el número de referència amb què realitzar totes les gestions del seu esborrany / declaració.

Podrà obtenir, modificar i confirmar el seu esborrany amb el número de referència.També podrà procedir a la presentació de la declaració (si resulta per retornar o a ingressar amb domiciliació bancària) amb aquest mateix número de referència.No serà necessari disposar de signatura electrònica