Guia de navegació

capçalera

GUIA DE NAVEGACIÓ

La Seu electrònica de l'Agència Tributària ha organitzat els seus continguts i el seu sistema de navegació tenint en compte les recomanacions sobre comprensió, usabilitat i accessibilitat per als usuaris.

Existeixen tràmits que necessiten algun sistema de signatura electrònica, ja sigui signatura electrònica avançada (certificat electrònic o DNI electrònic), o bé algun altre sistema de signatura electrònica no avançada, per exemple el Cl@ve PIN, antic PIN24H. Al costat de cadascun dels tràmits es col·locaran alguns de les icones següents, que indicaran el tipus de signatura electrònica requerida:

tipus d'accés

ESTRUCTURA I NAVEGACIÓ

Les pàgines segueixen l'estructura dels continguts que apareixen en la pàgina d'inici i que s'exposen més detalladament al mapa web.

A la Seu electrònica de l'Agència Tributària existeixen diversos tipus de continguts diferenciats que marcaran en cada cas el sistema de navegació.

PÀGINA D'INICI

La pàgina d'inici presenta la següent organització:

 1. ZONA SUPERIOR

  IMATGE INSTITUCIONAL

  En la part esquerra figuraran els logotips de Govern d'Espanya, de l'Agència Tributària a més del específic de la seva Seu electrònica.

  capçalera

  IDIOMES

  A la part superior dreta de la capçalera se situa l'accés al contingut de la Seu electrònica en castellà, llengües cooficials i anglès.

  idiomes

  DATA I HORA OFICIAL

  Informació sobre data i hora oficial en la Seu electrònica de l'Agència Tributària, així com informació del calendari de dies inhàbils del any en curs en l'àmbit de l'Administració General del Estat

  MAPA WEB

  En aquest apartat figura una relació completa de tots els continguts existents en la Seu electrònica en seu primer, segon i tercer nivell de navegació.

  mapa web

  AJUDA

  En aquest apartat s'ofereix l'ajuda per a la navegació per la Seu electrònica, que inclou un Guia de navegació i vídeos explicatius, així com l'especificació de formats i mida de la documentació admesa per Internet

  CARRUSEL DE NOVETATS

  S'ofereix informació sobre les novetats més destacades en la Seu electrònica.

  CERCADOR

  Aquesta eina serveix per trobar continguts tant en el portal d'Internet com en la Seu electrònica.

 2. ZONA ESQUERRA

  TOTS ELS TRÀMITS

  S'organitzen en aquesta àrea els diferents procediments i serveis de l'Agència Tributària que preveuen la seva tramitació electrònica. En l'últim nivell de navegació es pot accedir als tràmits electrònics de cadascun d'ells, la fitxa informativa del procediment o servei i l'ajuda disponible. Pot utilitzar el cercador que figura a la part superior del apartat per a la seva localització directa. L'accés al registre de documents electrònics s'efectua a través del tràmit associat a un procediment o servei.

  tràmits

  tots els tràmits

  S'han creat dos espais diferenciats per a accés exclusiu de col·laboradors socials i de les Administracions públiques.

 3. ZONA CENTRAL

  REGISTRE ELECTRÒNIC

  A través d'aquest apartat podrà accedir al Registre electrònic per dos vies: mitjançant l'opció "Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb una notificació rebuda de l'Agència Tributària " o mitjançant l'opció "Tots els tràmits".

  CAMPANYES DESTACADES

  En aquest apartat es podrà accedir a les campanyes tributàries més actives en cada moment.

  TRÀMITS DESTACATS

  Podrà accedir des d'aquest segment als tràmits electrònics més utilitzats per persones físiques o jurídiques. En qualsevol cas, podrà accedir a la totalitat dels tràmits electrònics a través del apartat “Tots els tràmits”.

  tramitis destacats

 4. ZONA DRETA

  els meus expedients

  Podrà conèixer l'estat de tramitació de tots els seus expedients corresponents als procediments de la qual tramitació s'hagi iniciat amb posterioritat a 1 de gener de 2010, així com realitzar els tràmits i les consultes previstes. Caldrà disposar de DNI electrònic o de certificat electrònic expedit per qualsevol entitat autoritzada.

  les meves dades censals

  Aquest apartat permet l'accés, mitjançant certificat electrònic vàlid, a les dades censals del usuari que figuren en els arxius de l'Agència Tributària.

  les meves notificacions

  En aquest apartat podrà accedir a la consulta de les seves comunicacions i notificacions utilitzant el tipus d'accés exigit en cada cas.

  INFORMACIÓ

  És una àrea en què es pot navegar pels diferents serveis d'informació que afecten a la Seu electrònica i a les relacions del usuari amb l'Agència Tributària. Existeixen apartats merament informatius com la carta de serveis, normativa de la Seu i el calendari del contribuent i altres de subscripció com el servei d'alertes a mòbils.

  informació

  CONTACTEU AMB NOSALTRES

  Pot accedir des d'aquest apartat a les diferents opcions de comunicació amb l'Agència Tributària. S'ofereixen des de les direccions i telèfons de les oficines de l'Agència, consultes informàtiques, denúncies, bústia de suggeriments i sol·licitud de cita prèvia.

  contacti amb nosaltres

  ENLLAÇOS

  S'ha relacionat una sèrie d'enllaços útils que permetran accedir de forma agrupada a altres pàgines alienes a la Seu electrònica, però que tenen relació amb ella o són considerades interessants per a l'usuari.

  enllaços

  TAULER D'ANUNCIS

  L'estructura recull les diferents opcions que poden resultar d'interès per a l'usuari pel que fa a les possibles comunicacions que l'afectin en les seves relacions amb l'Agència Tributària. Es pot accedir a les notificacions electròniques, als anuncis de citació per a notificació per compareixença i als anuncis del apartat “perfil del contractant”.

  tauler d'anuncis

  UTILITATS

  S'agrupa l'accés a diferents eines que poden resultar útils al usuari. S'han seleccionat com fonamentals els accessos a la signatura electrònica necessaris per navegar per una gran part de la Seu electrònica i a algunes de les aplicacions més demandades com són la sol·licitud d'etiquetes, els simuladors i també un enllaç a la baixada dels programes d'ajuda.

  utilitats

  ACCÉS AL "CONSELL PER A LA DEFENSA DEL CONTRIBUENT"

  Des d'aquest punt s'accedeix al formulari per interposar queixes i suggeriments davant el Consell per a la Defensa del Contribuent.

  consell defensa del contribuent

 5. ZONA INFERIOR

  zona inferior

  ACCESSIBILITAT

  A través d'aquest enllaç accedirà a tota la informació sobre accessibilitat que afecta a aquesta Seu electrònica.

  AVÍS DE SEGURETAT

  Ofereix informació de riscos de seguretat detectats i d'estratègies per mitigar-los.

  AVÍS LEGAL

  Ofereix informació, entre altres aspectes, de les condicions generals d'ús de la Seu electrònica, els drets de la propietat intel·lectual i la política de privacitat.

  Així mateix, es repeteixen accessos ubicats a la part superior de la pàgina del inici de la Seu electrònica com la data i hora oficial, al mapa web, l'ajuda i el selector d'idiomes, al costat d'un accés que permet l'accés a la Seu electrònica en versió per a mòbil.

  ICONOGRAFIA

  L'accés als diferents tipus de contingut existents en la Seu electrònica s'ha identificat mitjançant els següents icones representatius:

  iconografia