Subministraments d'informació de l'impost sobre les Vendes Minoristes de Determinats Hidrocarburs (IVMDH) - Model 569