Normativa, guies i manuals

  • Butlletí Oficial de l'Estat en una finestra novaResolució de 2 d'agost de 2019,

    de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual s'estén la col·laboració social a la presentació telemàtica de la sol·licitud d'alta de treballadors fronterers autoritzats aprovada per la Resolució de 25 nova juliol de 2014, del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es regula el supòsit especial d'ús del circuit vermell en el trànsit de viatgers en l'Administració de Duanes i Impostos Especials de La Línea de la Concepción per als treballadors fronterers.

     (BOE, 13-agosto-2019)
  • Butlletí Oficial de l'Estat en una finestra novaResolució de 25 de juliol de 2014,
    del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es regula el supòsit especial d'ús del circuit vermell en el trànsit de viatgers en l'Administració de Duanes i Impostos Especials de la. de la Concepción per als treballadors fronterers.
     (BOE, 29-julio-2014)