Impost de Matriculació de Vehicles Automòbils

 • Presentació
  • L'Agència Estatal d'Administració Tributària publica la Integrar de l'Impost sobre Matriculació de Vehicles Automòbils, en les seves dos versions Actualitzades directes i Estadística anual basada en les declaracions que els contribuents estan obligats a presentar de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport (IEDMT) amb la primera matriculació definitiva a Espanya de vehicles automòbils nous o usats ( a motor per a a Internet per vies i terrenys públics. L'Avenç mensual presenta la informació corresponent a l'any en curs amb un desfasament com a conseqüència del mes de referència i el mes de publicació d'un 25 dies. L'Estadística anual presenta la informació corresponent a l'últim dia de l'any de l'entramat fiscal de referència de l'estadística.

   La tots de dades objecte de tractament estadístic el constitueix la informació continguda en el model de declaració 576 (Declaració de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport) que es presenta testaferros de forma telemàtica.

   S'ha incorporat a l'estadística pública de base tributària, aquesta publicació relativa al sector de l'automòbil, presentant informació del nombre de vehicles matriculats i característiques dels mateixos com ara la cilindrada, el preu mitjà del vehicle, etc i incorporant la informació de caràcter fiscal provinent del propi model de declaració, bases imposables, tipus aplicables i quotes. A més, s'incorporen a partir de l'1 de gener de 2008 les modificacions en el IEDMT aplicant-se els 'tipus impositius' en funció de les emissions oficials de CO2 i de l'epígraf en què s'han cadascun dels mitjans de transport per la Llei 34/2007 de la) del, i protecció de l'en. Aquesta llei han l'article 70.bis de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d'Impostos Especials, pel qual s'establien mesures urgents en relació amb el pla Preveure. Cal destacar que aquesta estadística no és una estadística exhaustiva del model 576 perquè no incorpora la informació relativa a motocicletes, la i en, que també s'inclouen en el mateix model de l'impost de matriculació.

   Actualment Espanya se situa entre els es llocs de fabricants europeus de vehicles (el 3r a Europa) i el 7è a nivell mundial sent de criminal importància el coneixement del sector. D'aquí, que la informació estadística del sector automòbil a Espanya sigui de gran interès social i econòmic. Aquesta estadística no pretén fill sinó complementar les estadístiques públiques la per la Direcció General de Trànsit i van traslladar per l'Estats Units Nacional de Fabricants de Vehicles Automòbils.

   D'altra banda, aquesta informació cobra especial importància per als Nom en constituir aquest impost altra font de finançament autonòmic. L'estadística es presenta per a cadascuna de les comunitats autònomes, preservant en tots els casos el secret estadístic.

   Aquesta nova estadística complementa el ", de l'Impost Especial sobre Determinats Mitjans de Transport " que elabora anualment l'AEAT i de les quals edicions són accessibles en el web de l'AEAT (portal de la Duana espanyola).

 • Documentació
 • Preguntes més freqüents
 • Publicacions
 • Calendari de difusió
  • Any 2018

   GenerFebrerMarçAbrilMaigJuny
   Dia 23
   (des/2017)
   Dia 13
   (2017)
   Dia 20
   (febr/2018)
   Dia 17
   (mar/2018)
   Dia 22
   (general/2018)
   Dia 19
   (resta/2018)
   Dia 20
   (./2018)
   JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
   Dia 24
   (juny/2018)
   - Dia 18
   (jul-ag/2018)
   Dia 23
   (set/2018)
   Dia 20
   (oct/2018)
   Dia 18
   (nov/2018)