L'Agència Tributària ha retornat ja més de 6.800 milions d'euros a 11 milions de contribuents després del tancament de la campanya

Campanya de Renda 2016

  • Ja s'han registrat fins a la data 19,4 milions de declaracions, 450.000 més que en la campanya anterior
  • Més del 79% de les devolucions i el 68% dels imports sol·licitats han estat ja abonats als contribuents
  • Del total de presentacions, gairebé el 88% s'han presentat per internet, 34 punts més que fa sis anys, quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com a fórmula principal de presentació
  • ‘RENDA WEB’ i les millores d'anys anteriors han permès agilitzar la campanya de manera que en els dos primers mesos es van presentar un 43% més de declaracions i es van abonar un 35% més de devolucions que fa sis anys en el mateix tram de campanya

4 de juliol de 2017.- L'Agència Tributària ha retornat ja 6.818 milions d'euros a 11.087.000 contribuents després de concloure la campanya de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponent a l'exercici 2016, de manera que, en aquests moments, més del 79% de les devolucions sol·licitades i el 68% dels imports ja han estat abonats.

Fins al dia d'ahir, l'Agència havia registrat ja 19.398.000 declaracions de l'Impost sobre la Renda, fet que suposa 450.900 més
que l'any passat en les mateixes dates. Per a aquesta campanya estava prevista la presentació de 19.750.000 declaracions.

Amb dades, per tant, provisionals, es confirma un nou increment en el nombre de presentacions per internet, assolint la xifra de 17 milions de declaracions, gairebé el 88% del total. El creixement del pes d'internet sobre el total de presentacions és de 34 punts, si la comparació s'estableix amb les xifres de fa sis anys (IRPF 2010, presentat el 2011), quan es van començar a reforçar les mesures per potenciar la via telemàtica com a fórmula principal de confecció i presentació de declaracions.

Acceleració de presentacions i devolucions

La completa implantació aquest any de ‘RENDA WEB’ com a eina universal que ofereix l'Agència Tributària per a la gestió de totes les declaracions suposa la culminació de l'estratègia iniciada fa sis anys amb la posada en marxa del servei REN0 per a l'obtenció de l'esborrany per internet, i que pretenia una acceleració de les presentacions que facilités un procés equivalent en les devolucions, de manera que més contribuents poguessin presentar abans i obtenir, per tant, amb més rapidesa la seva devolució.

Així, i prenent com referència els dos primers mesos (dos terços) de la campanya que acaba de concloure, el nombre de presentacions ha crescut en més de 3.100.000 respecte a les xifres del mateix període fa sis anys, un 43%, i el de devolucions ha augmentat en més d'1.600.000, un 35%. En aquesta última campanya ja més de la meitat de les declaracions previstes es van presentar en aquests dos primers mesos.

La consecució d'aquests objectius s'ha produït en aquesta campanya mantenint, en paral·lel, el tradicional servei d'assistència presencial al contribuent. Aquest any, l'Agència Tributària ha concertat més de 2,4 milions de cites per a la confecció de la declaració i ha atès més de 4,3 milions de trucades per a la presentació de declaracions, informació i assistència.

Impost sobre el patrimoni

Paral·lelament a la Campanya de Renda s'ha desenvolupat la de l'Impost sobre el Patrimoni, que havien de declarar aquells contribuents amb quota a ingressar (després d'aplicar les corresponents deduccions i bonificacions) i també aquells sense quota a ingressar, però que l'any passat comptaven amb béns i drets amb un valor superior als 2 milions d'euros.

Fins al dia d'ahir s'han registrat ja més de 197.500 declaracions de Patrimoni i l'import a ingressar assoleix els 1.033 milions d'euros.

Annex. S'incorporen les taules següents:

  • IRPF 2016 (Dades a 3 de juliol) Dades Nacionals
  • Declaracions presentades
  • Devolucions sol·licitades i pagades
  • Devolucions pagades nombre i import 2015/2016