Subministrament immediat d'informació. Entrada en vigor del Projecte d'Ordre que modifica l'Ordre HFP/417/2017, per la qual es regulen les especificacions normatives i tècniques que desenvolupen la gestió dels llibres registre de l'IVA a través de la Seu electrònica de l'AEAT.

S'informa que l'entrada en vigor de les disposicions de l'esmentat Projecte d'Ordre ministerial està prevista finalment per a l'1 de juliol de 2018.

Projecte d'orde