Criteris aplicables en la presentació d'autoliquidacions d'IVA, després de la modificació del Concert econòmic amb el País Basc

Com a conseqüència de la recent publicació de la Llei 10/2017, de 28 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert Econòmic amb la comunitat autònoma del País Basc, s'han modificat alguns preceptes que afecten a l'exacció de l'IVA. S'ha procedit per això a elaborar la taula adjunta, amb la finalitat de. els criteris aplicables en la presentació de les la d'IVA, fins a sobre s'aprovi una modificació de l'I) Econòmic entre l'Estat i la Comunitat Foral de Navarra.