Acerca desta Axuda

 • Esta Axuda trata de ser un sitio onde o usuario de certificados electrónicos poida coñecer:

  • Que é un certificado electrónico.
  • En que servizos da Axencia Tributaria (AEAT) pode empregaro.
  • Que debe facer para obter un certificado electrónico.
  • Cales son as operacións de uso propias do ciclo de vida do certificado e que pode necesitar levar a cabo.
  • Algúns dos erros máis frecuentes cando tratamos de obter un certificado, acceder a algún servizo con el, ou realizamos algunha operación propia do seu ciclo de vida.
  • Ligazóns ás normas legais que regulan o uso dos certificados electrónicos.


  Por veces, os detalles dos aspectos aquí presentados dependen do certificado concreto adquirido e da Autoridade de Certificación (AC) que o emita. Dado o número de Autoridades de Certificación non é posible facer un seguimento exhaustivo da casuística de cada unha delas.

  Dáse unha visión o máis xeral posible, tomando como exemplo os certificados emitidos pola Autoridade de Certificación da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT). Por iso recoméndase acudir tamén ao portal web, ou calquera outro punto de contacto, da Autoridade de Certificación elixida.

   
 • Entidades emisoras de certificados electrónicos.