Acerca desta axuda

 • Esta Axuda trata de ser un sitio onde o usuario de certificados electrónicos poida coñecer:

  • Que é un certificado electrónico.
  • En que servizos da Axencia Tributaria (AEAT) pode empregalo.
  • Que debe facer para obter un certificado electrónico.
  • Cales son as operacións de uso propias do ciclo de vida do certificado e que pode necesitar levar a cabo.
  • Algúns dos erros máis frecuentes cando tratamos de obter un certificado, acceder a algún servizo con el, ou realizamos algunha operación propia do seu ciclo de vida.
  • Ligazóns ás normas legais que regulan o uso dos certificados electrónicos.


  En ocasións, os detalles dos aspectos aquí presentados dependen do certificado concreto adquirido e da Autoridade de Certificación (AC) que o emita. Dado o número de Autoridades de certificación xa acreditadas pola Axencia Tributaria (AEAT), non é posible facer un seguimento exhaustivo da casuística de cada unha delas.

  Dáse unha visión o máis xeral posible, tomando como exemplo os certificados emitidos pola Autoridade de certificación da Fábrica Nacional de Moeda e Timbre (FNMT). Por iso recoméndase acudir tamén ao portal web, ou calquera outro punto de contacto, da Autoridade de certificación elixida.

  Recorde que para as relacións tributarias pode elixir algunha das Autoridades de certificación acreditadas pola Axencia Tributaria cuxa listaxe encontrará en:

 • Entidades emisoras de certificados electrónicos.