Accesibilidade

 • Política de accesibilidade

  O obxectivo da Axencia Tributaria é ofrecer portais accesibles para todos os cidadáns, de xeito que, con independencia a seu discapacidade, a seu idade ou a acceder á Web desde tecnoloxías pouco convencionais, poidan navegar polas páxinas de http://www.agenciatributaria.es sen encontrar dificultades de acceso.

  Estándares e normativa

  A política de accesibilidade aplicada pola Axencia Tributaria está en liña coas esixencias do Real decreto 1.494/2007, de 12 de novembro, por que se aproba o Regulamento sobre as condicións básicas para o acceso das persoas con discapacidade ás tecnoloxías, produtos e servizos relacionados coa sociedade da información e medios de comunicación social.

  As páxinas dos portais da Axencia Tributaria cumpren co Nivel AA segundo a Norma UNE 139803:2004 e as Directrices de Accesibilidade para o Contido Web 1.0 do W3C (AA da norma WCAG 2.0). Para iso se leva a cabo unha revisión diaria do contido web novo ou modificado. Mediante unha avaliación externa a última revisión de accesibilidade realizada foi en outubro de 2017.

  Características de visualización

  O portal da Axencia Tributaria está optimizado para unha resolución de 1.024 x 768. Se se dispón dun monitor cunha resolución maior, pode que o tamaño de letra resulte nalgúns casos pequeno. Non obstante, os tamaños das fontes se definiron de xeito que sexa posible ampliar ou diminuír seu tamaño desde as opcións do navegador.

  Se comprobou a correcta visualización deste sitio Web en diferentes versións dos principais navegadores e en diferentes plataformas. Este portal está optimizado para os navegadores Microsoft Windows Internet Explorer 7 e Mozilla Firefox 1.1, ou versións superiores dos mesmos.

  Compromiso coa accesibilidade

  Se a pesar do esforzo realizado pola Axencia Tributaria, vostede encontrase na Web unha páxina ou documento que non cumprise co establecido, ou ao que non puidese acceder correctamente, ou ben desexase formular calquera queixa, consulta ou suxestión, por favor, faganolo saber a través dun correo electrónico a sugerencias@correo.aeat.es.

  Descripción usuarios accesibilidad
 • Convenio asinado co CERMI e a fundación ONCE