Subministración inmediato de información. Entrada en vigor do Proxecto de Orde que modifica a Orde HFP/417/2017, por que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven a leva dos libros rexistro do IVE a través da Sede electrónica da AEAT.

Se informa que a entrada en vigor das disposicións do citado Proxecto de Orde ministerial está prevista finalmente para o 1 de xullo de 2018.

Proxecto de orde