Colaboración social na solicitude de certificados tributarios

Coa publicación da Resolución de 12 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria, por que se modifica a de 29 de maio de 2006, por que se establecen os supostos e condicións en que poderá facerse efectiva a colaboración social na aplicación dos tributos, para a solicitude de certificados tributarios, se ampla o ámbito obxectivo da colaboración social á solicitude de todos as modalidades de certificados tributarios que poden solicitarse a través da Sede Electrónica da Axencia Tributaria, e que ata agora, estaba limitado á solicitude de tres certificados tributarios: certificado de estar ao corrente das obrigas tributarias, certificado de contratistas e subcontratistas e certificado de residencia fiscal.

Esa ampliación se inicia cos certificados de Actividades Económicas e de Exoneración de retención aos arrendadores de inmobles, así como os que poden solicitarse a través da nova aplicación de certificados tributarios xenéricos.

Progresivamente se irán adaptando as solicitudes do resto de certificados.

  • Resolución de 12 de enero de 2018,

    de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la aplicación de los tributos, para la solicitud de certificados tributarios.

     (BOE, 23-enero-2018) Boletín Oficial do Estado en nova ventá