Correo para dúbidas e suxestións

As dúbidas e suxestións relacionadas coa Portelo Único Aduaneira poderán ser enviadas ao seguinte enderezo de correo electrónico: vua@correo.aeat.es