Como contestar requirimentos ou presentar documentación relacionada cun documento recibido da AEAT

 • Para contestar un requirimento ou achegar documentación relacionada cun documento recibido da Axencia Tributaria, acceda á opción da Sede Electrónica indicada no mesmo.

  Como opción xeral, nos Trámites "destacados" da Sede Electrónica se encontra a opción "Contestar requirimentos ou presentar documentación relacionada cun documento recibido da AEAT ".

  Tamén pode acceder a esta opción desde o portal "Meus notificacións" ou desde o portal en Sede Electrónica de "Notificacións electrónicas".

  acceder a trámite

  requirimento notificación documentación
 • Desde esta opción pode realizar o trámite identificandose electronicamente polas distintas vías dispoñibles. En calquera caso deberá indicar o Código Seguro de Verificación (CSV) que aparece na notificación recibida e o NIF do presentador.

  selector identificación trámite

  introdución CSV

  Porén, teña en conta que é posible que se lle indique no requirimento ou notificación que acceda por outra vía, por exemplo, se se trata dun modelo de declaración en concreto, que acceda á opción "Achegar documentación complementaria" ou "Contestar requirimentos, efectuar alegacións e / ou achegar documentos xustificantes" segundo o trámite habilitado para ese modelo.

   Unha vez que accedese ao rexistro telemático, cubra os campos requiridos. Ademais, pode anexar a documentación desde a opción "Engadir ficheiro".

  Engadir ficheiro

  Teña en conta que o arquivo que desexa utilizar non pode superar os 64 Mb e que debe ter un formato aceptado. Desde a opción "Axuda" pode obter máis información sobre os tipos de ficheiros admitidos.

  Pulse o botón "Seleccionar arquivo" para localizar en seu equipo o arquivo que desexa incluír.

  Pulse "Enviar consulta" para envorcar o arquivo na aplicación.

  Enviar consulta

  O envío total de documentación non deberá superar os 2 Gb.

  Unha vez cumprimentados os campos requiridos e achegada toda a documentación necesaria, faga clic en "Presentar".

  Presentación

  Se o envío se realiza correctamente se mostrará en pantalla o informe da xeración do rexistro.

  requirimento notificación documentación