Estadística per partides del Impost sobre Societats

 • Presentació
  • L'Agència Estatal d'Administració Tributària publica l'"Estadística per partides del Impost sobre Societats", basada en les declaracions del Impost sobre Societats corresponent al exercici fiscal de referència de l'estadística. Aquesta publicació presenta informació detallada de les principals partides contingudes en els models de declaració model 200 ("Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de no Residents amb establiments permanents. Declaració liquidació").

   La publicació ofereix informació estadística rellevant del total d'entitats declarants dels models esmentats distingint entre societats sense entitats, asseguradores, entitats de crèdit i institucions d'inversió col·lectiva.

   L'Impost sobre Societats és un tribut de caràcter directe i natura personal que grava la renda de les societats i altres entitats jurídiques. És de caràcter directe perquè grava la renda (benefici) com manifestació directa de la capacitat econòmica del subjecte passiu, i és de natura personal perquè té en compte determinades circumstàncies particulars de cada contribuent, entre les quals es poden citar, el tipus de règim fiscal, la mida de l'entitat a l'efecte de l'aplicació del règim d'entitats de reduïda dimensió, etc., aspectes que intervenen directament en la determinació de la quantia de la càrrega tributària que està obligat a satisfer, coexistint en aquests models múltiples règims especials.

 • Documentació
 • Preguntes freqüents
 • Publicacions
 • Calendari de difusió
  • Any 2017

   GenerFebrerMarçAbrilMaigJuny
   - - - - - -
   JuliolAgostSetembreOctubreNovembreDesembre
   - - Dia 26
   (2015)
   - - -