Col·laboració social en la sol·licitud de certificats tributaris

Amb la publicació de la Resolució de 12 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 29 de maig de 2006, per la qual s'estableixen els supòsits i condicions en què podrà fer-se efectiva la col·laboració social en l'aplicació dels tributs, per a la sol·licitud de certificats tributaris, s'àmplia l'àmbit objectiu de la col·laboració social a la sol·licitud de tots les modalitats de certificats tributaris que poden sol·licitar-se a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, i que fins a la data, estava limitat a la sol·licitud de tres certificats tributaris: certificat d'estar al corrent de les obligacions tributàries, certificat de contractistes i subcontractistes i certificat de residència fiscal.

Aquesta ampliació s'inicia amb els certificats d'Activitats Econòmiques i d'Exoneració de retenció als arrendadors de, així com els que poden sol·licitar-se a través de la nova aplicació de certificats tributaris genèrics.

Progressivament s'aniran adaptant les sol·licituds del resta de certificats.

  • Resolución de 12 de enero de 2018,

    de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 29 de mayo de 2006, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la aplicación de los tributos, para la solicitud de certificados tributarios.

     (BOE, 23-enero-2018) Butlletí Oficial de l'Estat en una finestra nova