Correu per a dubtes i suggeriments

Els dubtes i suggeriments relacionades amb la Finestreta Única Duanera podran ser enviades a la següent adreça de correu electrònic: vua@correo.aeat.es