Programa PADRE

  • Amb la finalitat de facilitar la confecció, modificació i presentació de la declaració de la Renda, aquest any desapareix el programa PADRE fent innecessària la seva baixada i instal·lació en el PC del usuari. Al seu lloc, totes aquestes operacions es podran realitzar amb el "Servei de tramitació del esborrany / declaració (Renda Web)", accessible des de qualsevol navegador. L'accés al mateix es podrà efectuar amb qualsevol dels següents sistemes d'identificació i/o autenticació: Certificat o DNI electrònic, Cl@ve PIN o Número de referència.

  • Servei tramitació esborrany / declaració (Renda WEB)
    Ajuda
  • Pot registrar-se en cl@ve PIN o obtenir el número de referència.

  • Registre a Cl@ve PIN
  • Obtenció del número de referència
    Ajuda