Projecte DIVA

 • QUÈ ÉS DIVA?

  L'Agència Estatal d'Administració Tributària, a través del Departament de Duanes i Impostos Especials, està desenvolupant un projecte de digitalització del segellat de les factures per a la devolució del IVA de viatgers (prevista en l'article 21. 2n A) de la Llei 37/1992, reguladora del Impost sobre el Valor Afegit).

  El segellat digital té plena validesa jurídica (Veure NOTA INFORMATIVA NI GA 04/2016 de 31 de maig, sobre el diligenciat de la factura per la duana de sortida en el règim de viatgers).

  El sistema DIVA té de moment caràcter voluntari.

  AVANTATGES DEL SISTEMA ELECTRÒNIC

  1. Per al viatger:

   Procediment de devolució més àgil amb DIVA. L'Agència Tributària, al disposar de forma anticipada de la informació de les vendes tax free, podrà efectuar els seus controls més eficaçment, minorant per consegüent el temps d'espera en el punt de segellat.

  2. Per al comerciant:

   Permet el foment de les vendes, pel valor afegit que la DIVA dóna als seus clients.

   Té més seguretat i traçabilitat en tot el procés, atès que els seus documents de reemborsament d'IVA estan disponibles directament en el sistema de l'Administració.

  3. Per a les Duanes:

   Permet fer una millor gestió dels riscos, de manera que s'afavoreixi l'ús lícit d'aquest avantatge fiscal.

  COM FUNCIONA DIVA?

  El sistema DIVA es basa en què les botigues, directament o a través de les empreses de tax free, enviïn a l'Agència Tributària les factures corresponents a les vendes tax free que realitzen (document electrònic de reemborsament).

  L'enviament d'aquesta informació de part de les botigues pot efectuar-se de dos formes:

  1. Servei web per a enviaments massius d'informació (apropiat per a un perfil de grans cadenes de distribució i botigues que usin els serveis d'operadors de tax free). Les especificacions tècniques d'aquests serveis es mostren a continuació.

  2. Formulari web en la pàgina de l'Agència Tributària (especialment dissenyat per a PIMES).

  En el moment d'abandonar el territori de la Unió per un port o aeroport espanyol, el viatger es presentarà en el punt de segellat d'IVA amb la factura digital que estarà identificada com DIVA (document electrònic de reemborsament) i amb els béns adquirits, per al seu segellat digital.

  En tots els punts de segellat d'IVA (duanes de ports i aeroports espanyols de sortida de viatgers amb destinació a tercers països), hi haurà tecnologia que permetrà el segellat automatitzat dels documents electrònics de reemborsament de manera que únicament quan, conforme al sistema d'anàlisi de risc, calgui el control, s'efectuarà una intervenció manual de la duana.

 • Especificacions tècniques Document PDF  (1214 kB) 
 • Presentació divulgativa DIVA Document PDF  (1661 kB) 
 • Pot tramitarInformació continguda en la seu electrònica de l'Agència Tributària