Com inhabilitar l'obtenció de la referència mitjançant casella

 • Quan consideri que existeix el risc de que terceres persones no autoritzades accedeixin a les seves dades fiscals, o als serveis de Renda disponibles amb relació, pot utilitzar l'opció "Inhabilitar obtenció de referència mitjançant casella" en la Seu Electrònica per impedir l'obtenció de la referència del seu expedient, mitjançant l'import de la casella 440 de la seva declaració de Renda 2015.

  Pot realitzar aquest tràmit tant en l'Administració com a través d'internet, dins els tràmits habilitats per a l'Esborrany d'IRPF o dels del Model 100, si disposa de certificat electrònic, DNIe o està donat d'alta en el sistema Cl@ve PIN.

  Imatge portal renda per inhabilitar referència

  Identifiqui's amb certificat electrònic o Cl@ve PIN.

  selecció d'identificació

  Verifiqui que les dades són correctes i premi "Acceptar".

  confirmació tràmit

  Després de la inhabilitació, el NIF sol·licitant revocarà, si n'hi hagués, l'última referència generada i amb aquest número de referència no podrà realitzar gestions a través d'internet. No obstant això, podrà obtenir i fer ús de la referència si aquesta s'obté amb certificat electrònic, DNI electrònic o Cl@ve PIN.

  El recordem que si no disposa de certificat electrònic, DNIe o Cl@ve PIN pot sol·licitar la inhabilitació del accés acudint personalment a la seva Administració o Delegació.

  Enllaços d'interès:

  inhabilitar casella 440
 • Ajuda tècnica - Renda 2016