Com contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de l'AEAT

 • Per contestar un requeriment o aportar documentació relacionada amb un document rebut de l'Agència Tributària, accedeixi a l'opció de la Seu Electrònica indicada en el mateix.

  Com opció general, en els "Tràmits destacats" de la Seu Electrònica es troba l'opció "Contestar requeriments o presentar documentació relacionada amb un document rebut de l'AEAT".

  També pot accedir a aquesta opció des del portal "Les meves notificacions" o des del portal en Seu Electrònica de "Notificacions electròniques".

  accedir a tràmit

  requeriment notificació documentació
 • Des d'aquesta opció pot realitzar el tràmit identificant-se electrònicament per les diferents vies disponibles. En qualsevol cas haurà d'indicar el Codi Assegurança de Verificació (CSV) que apareix en la notificació rebuda i el NIF del presentador.

  selector identificació tràmit

  introducció CSV

  Tanmateix, tingui en compte que és possible que se li indiqui en el requeriment o notificació que accedeixi per altra via, per exemple, si es tracta d'un model de declaració en concret, que accedeixi a l'opció "Aportar documentació complementària" o "Contestar requeriments, efectuar al·legacions i/o aportar documents justificants" segons el tràmit habilitat per a aquest model.

   Una vegada que hagi accedit al registre telemàtic, empleni els camps requerits. A més, pot adjuntar la documentació des de l'opció "Afegir fitxer".

  Afegir fitxer

  Tingui en compte que l'arxiu que vol utilitzar no pot superar els 64 Mb i que ha de tenir un format acceptat. Des de l'opció "Ajuda" pot obtenir més informació sobre els tipus de fitxers admesos.

  Premi el botó "Seleccionar arxiu" per localitzar en el seu equip l'arxiu que vol incloure.

  Premi "Enviar consulta" per bolcar l'arxiu en l'aplicació.

  Enviar consulta

  L'enviament total de documentació no haurà de superar els 2 Gb.

  Una vegada emplenats els camps requerits i aportada tota la documentació necessària, faci clic en "Presentar".

  Presentació

  Si l'enviament es realitza correctament es mostrarà en pantalla el report de la generació del registre.

  requeriment notificació documentació