Li interessa saber

19-05-2015 Principals novetats tributàries introduïdes pel Reial Decret llei 6/2015, de 14 de maig, pel qual s'adopten diverses mesures de caràcter tributari.

Regles especials de quantificació de rendes derivades de deute subordinat o de participacions preferents en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

12-05-2015 Detectat nou servei telefònic de cita prèvia aliè a l'Agència Tributària (11847)

S'ha detectat que determinats números de telèfon, com és el cas de l'11847, ofereixen la possibilitat de concertar cita prèvia per a la confecció de declaracions o la modificació d'esborranys en oficines de l'Agència Tributària.

L'Agència Tributària vol deixar constància de que aquest número de telèfon és totalment aliè a la mateixa i que, a més de suposar elevats costos de tarifació per als usuaris, les cites que s'obtinguin a través d'aquest nombre podrien no ser vàlides i per tant no atendre's.

Novetats en l'aplicació dels tributs

  • Historial de novetats en l'aplicacion dels tributs
    Icona - HistorialHistorial