Li interessa saber

22-04-2015 Missatges de text (SMS) no enviats per l'Agència Tributària

S'ha detectat l'enviament als contribuents de missatges de text (SMS) de part d'empreses d'atenció i informació telefònica, que redireccionan les trucades cap a l'Agència Tributària i les cobren en funció de la seva tarifació, per sol·licitar serveis com la sol·licitud de l'esborrany de Renda 2014 i la seva confirmació.

20-04-2015 Ampliació del termini de presentació de determinats models

Per motius tècnics s'àmplia el termini de presentació dels models 123,124,126,128,130,131,136, 216 i 430 fins al 24 d'abril de 2015.

Novetats en l'aplicació dels tributs

  • Historial de novetats en l'aplicacion dels tributs
    Icona - HistorialHistorial