Li interessa saber

04-03-2015 Principals novetats introduïdes pel Reial Decret llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme de segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d'ordre social.

S'amplien els supòsits de deducció per discapacitat i famílies nombroses regulats en l'article 81 bis de la Llei 35/2006. La sol·licituds pels nous suposats de deducció podran presentar-se a partir del 9 de març, mentre que el termini per poder sol·licitar el pagament anticipat de les deduccions familiars corresponents als mesos de gener, febrer i març s'amplia fins al 31 de març.

02-03-2015 Informes sobre qüestions relacionades amb l'Impost sobre Societats

Es publiquen informes sobre el desequilibri patrimonial per pèrdues com a causa d'exclusió del règim de consolidació fiscal en l'IS i sobre la limitació de la deduïbilitat de despeses financeres prevista en l'article 16 de la Llei 27/2014, de l'Impost sobre Societats.

21-01-2015 Serveis telefònics de cita prèvia aliens a l'Agència Tributària

S'han detectat serveis de pagament a través de números que ofereixen accés al telèfon que l'Agència Tributària posa a disposició de tots els contribuents per concertar cita prèvia per ser atesos a les seves oficines. L'Agència Tributària recorda, davant aquests intents de confondre els usuaris, que el telèfon del servei de cita prèvia és el 901 200 351 i que l'usuari només assumirà el cost compartit de la trucada a un número 901. També podrà concertar cita prèvia, de manera gratuïta, a través d'Internet.

Novetats en l'aplicació dels tributs

  • Historial de novetats en l'aplicacion dels tributs
    Icona - HistorialHistorial